[./regelgeving_ma.html]
[./vervanging_ma.html]
[./beroepsaansprakelijkheid_ma.html]
[./werkprogramma_ma.html]
[./beroepsaansprakeljjkheidsreglement.html]
[./managementaccountants_home.html]
[./bestuur_ma.html]
[./ledenvergadering_ma.html]
[./missie_ma.html]
[./hetregister_ma.html]
[./vacatures_ma.html]
[./adres_ma.html]
[./organisatie_ma.html]
[./contributie_ma.html]
[./inloggen_ma.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Om te voorkomen dat een lid van de MA-Kamer  wordt aangesproken uit hoofde van beroepsfouten maar mogelijk de schade uit dezen hoofde niet kan dragen, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht gesteld.   In tegenstelling tot de gebruikelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering laat het beroeps-aansprakelijkheidsreglement wel de mogelijkheid toe om bij voldoende solvabiliteit en liquiditeit tot 100% eigen risicodrager te zijn. 


Lees meer over het reglement beroepsaansprakelijkheid


  
MA-Kamer: Beroepsaansprakelijkheid
Home