[./beroepscode.html]
[./toetsing.html]
[./regelgeving_no.html]
[./stageverordening.html]
[./contributieverordening.html]
[./ovran.html]
[./bestuur_no.html]
[./ledenvergadering_no.html]
[./missie_no.html]
[./hetregister_no.html]
[./vacatures_no.html]
[./adres_no.html]
[./organisatie_no.html]
[./pe.html]
[./inloggen_ovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

De contributie is vastgesteld op 100 Euro per jaar geïndexeerd na 2008.

Deze contributie is verschuldigd vooraf bij inschrijving via automatische incasso en vervolgens na 1 september van ieder opvolgende jaar (tenzij tijdig -1 maand- voor 1-9 is opgezegd).  De  eigen contributie van een Kamer  staat los van deze algemene contributie als lid van OvRAN (100  Euro ge├»ndexeerd).  Lees meer over de contributieverordening. De indexatie wordt bepaald op basis van de meest recente CPI-index van het CBS.

De indexatie en contributie bedragen over:

2018:1,7% €115,57; 2017: 1,40% naar €113,30; 2016: 0,40% naar €111,74; 2015: 1,00% naar €111,29; 2014: 0,65% naar €110,19; 2013: 3,1% naar €109,48; 2012: 2,3% naar €106,19; 2011: 2,6% naar €103,80;  2010: 1,15% naar €101,15; 2009: 0% naar €100,00;

Let op: dit zijn de bedragen die na 1 september van ieder jaar  verschuldigd zijn voor het komende kalenderjaar. Het jaartal slaat dus op het kalenderjaar van incasso.   
OvRAN: Contributie
Home