[./regelgeving_im.html]
[./contributie_im.html]
[./inloggen_im.html]
[./im_home.html]
[./bestuur_im.html]
[./ledenvergadering_im.html]
[./missie_im.html]
[./hetregister_im.html]
[./vacatures_im.html]
[./adres_im.html]
[./organisatie_im.html]
[./im_kamer_voordelen.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Volgende pagina
Vorige pagina
IM-Kamer: Voordelen lidmaatschap
Home
  • Alle leden genieten de voordelen van alle OvRAN-leden, d.w.z. een duidelijke beroepscode, praktische verplichtingen qua permanente educatie,  collegiale toetsing c.q. tuchtrecht en een lage contributie.
  • De beroepscode van andere accountantsverenigingen, de VGC, is volstrekt ongeschikt voor interim managers.  Daarin wordt namelijk iedereen "openbaar accountant" die bij een opdracht ("assuranceopdracht ") een "conclusie formuleert bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de opdrachtgever, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek te versterken." Het gevolg is dat reeksen van voorschiften van toepassing worden (COS, IAS) die typisch zijn geschreven voor  "openbaar accountants" bij de wettelijke controle maar voor interim managers totaal ongeschikt zijn.
  • De contributie bedraagt slechts 250 Euro inclusief de OvRAN contributie. Dat is minder dan de helft van de contributie bij andere accountantsverenigingen.  
  • Voor dat contributiebedrag ontvangt u:
  1. Een netwerk van beroepsgenoten,
  2. Externe profilering van de beroepsgroep,
  3. Het gratis bijwonen van thema-avonden over interessante onderwerpen waarbij er volop gelegenheid is medeleden te ontmoeten, te netwerken en kennis uit te wisselen.