[./managementaccountants_home.html]
[http://www.ovran.nl/ovran_LoginX.php]
[Web Creator] [LMSOFT]

Deze inlogpagina voor leden van de MA-Kamer geeft de volgende faciliteiten op het besloten gedeelte van de site.

  • Een helpdesk met  een overzicht van beschikbare deskundigen op diverse vakgebieden kantoorondersteuning MKB. De eerste 10 minuten geven deze deskundigen gratis advies per mail of telefoon. Daarna volgt desgewenst een uitvoeriger advies tegen hun normale tarief. De helpdesk help u ook verder met problemen die betrekking hebben op "deel"verklaringen en "vrijwillige" controles tegen uitzonderlijke condities.
  • Controleprogramma's en  modellenbibliotheken. Dit zijn community-projekten. Leden geven kritiek en suggesties door.  Het doel is de beste en meest actuele modellen- en controleprogrammabibliotheek in Nederland te worden en te blijven.

Verder geeft deze inlogpagina leden van  de MA-Kamer mogelikheden om:

  • uw persoonlijke contactdetails te wijzigen
  • uw stem uit te brengen over onderwerpen waarover gestemd gaat worden
  • te “bloggen” over onderwerpen waarover u een mening heeft of de mening van collega’s wilt weten
  • vertrouwelijke informatie verkrijgen.

Na inloggen kunt u iedere pagina van het besloten gedeelte gedurende een uur bezoeken zonder opnieuw te hoeven in te loggen. Als uw locale systeem cookies niet accepteert, moet u wel voor iedere pagina afzonderlijk inloggen.

 

MA-Kamer: Inloggen
Home