[./regelgeving_ia.html]
[./contributie_ia.html]
[./inloggen_ia.html]
[./index.html]
[./bestuur_ia.html]
[./ledenvergadering_ia.html]
[./missie_ia.html]
[./hetregister_ia.html]
[./vacatures_ia.html]
[./adres_ia.html]
[./organisatie_ia.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Volgende pagina
Vorige pagina

De links op deze pagina geven alle informatie over de Kamer voor Interne Adviseurs & Accountants van OvRAN.  U kunt zich inschrijven als lid van deze Kamer via het algemene inschrijvingsformulier op de Home-page.

De Kamer voor Interne Adviseurs & Accountants vormt  de  gemeenschap voor leden van OvRAN die het keurmerk IAA mogen dragen.  Dit keurmerk staat voor Advies zowel als Audit.  (Leden van de IA-Kamer houden zich niet bezig met de wettelijke controle van de jaarrekening.)  Leden  zijn in dienst van een werkgever . Zij functioneren als intern controlerend accountant, zijn verantwoordelijk voor of betrokken bij verbijzonderde interne controles  bij financial en operational audits en geven (management) advies op deze gebieden aan het bestuur van de onderneming.

De IA  heeft binnen de hiĆ«rarchie  t.o.v. de werkgever een zodanige positie  dat de onafhankelijkheid en de objectiviteit (maximaal) zijn gewaarborgd.

De IA-Kamer zal in goed overleg met de leden de eigen regelgeving bepalen. Hierdoor zal de dienstverlening van de leden van deze Kamer beter op de behoeften van de werkgever kunnen worden afgestemd. De academische opleiding en het keurmerk van alle IA-leden garandeert dat het geleverde product op een hoog inhoudelijk niveau blijft staan.

IA-Kamer: Hoofdpagina
Home