[./afmkamer.html]
[./controllerkamer.html]
[./imkamer.html]
[./itauditkamer.html]
[./index.html]
[./bestuur_ao.html]
[./ledenvergadering_ao.html]
[./missie_ao.html]
[./hetregister_ao.html]
[./vacatures_ao.html]
[./adres_ao.html]
[./organisatie_ao.html]
[./milieukamer.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Het bestuur van OvRAN bevordert dat er een IT-Auditkamer komt voor IT-Auditors en adviseurs.

De samenwerking tussen Norea en Nivra en de evidente voordelen van het OvRAN-lidmaatschap boven het Nivra- lidmaatschap rechtvaardigen het bestaansrecht van deze Kamer.  Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor IT-Auditors bij NOvAA. Het OvRAN-lidmaatschap maakt ook een eind aan door de VGC gecreëerde onduidelijkheid via de begrippen “assurance ” en “aan assurance verwant” als definitie van uw beroepsstatus in categorie B of C van de VGC met alle risico's daarvan. 

U kunt nu al uw sympathie uiten voor deze IT-Auditkamer door zich daarvoor in te schrijven via het algemene inschrijvingsformulier (link) op de Home-page.  Pas wanneer een bestuur is geformeerd en de betreffende Kamer operationeel is, zal boven op de algemene basis-contributie van OvRAN (100 Euro geïndexeerd), een door deze Kamer vastgestelde eigen Kamercontributie in rekening worden gebracht en de eigen regelgeving voor de leden van deze Kamer worden vastgesteld.


  
IT Audit Kamer
Home