[./managementaccountants_home.html]
[./overheid_home.html]
[./interneaccountants_home.html]
[./index.html]
[./bestuur_ao.html]
[./ledenvergadering_ao.html]
[./missie_ao.html]
[./hetregister_ao.html]
[./vacatures_ao.html]
[./adres_ao.html]
[./organisatie_ao.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Sinds de oprichting van OvRAN in 2008 worden jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden zowel bij OvRAN als de actieve Kamers tenzij het bestuur of meer dan 40 leden een eerdere vergadering bijeenroepen.   Deze vergadering kan zowel virtueel(online zonder fysieke aanwezigheid van personen) als met fysieke aanwezigheid van personen. De verslagen van die vergaderingen zijn zichtbaar via actualiteiten op de startpagina en via het besloten gedeelte van OvRAN en/of de actieve Kamers.  

 
OVERIGE ADVISEURS & ACCOUNTANTS: Ledenvergadering
Home