[./regelgeving_oa.html]
[./contributie_oa.html]
[./inloggen_ma.html]
[./overheid_home.html]
[./bestuur_oa.html]
[./ledenvergadering_oa.html]
[./missie_oa.html]
[./hetregister_oa.html]
[./vacatures_oa.html]
[./adres_oa.html]
[./organisatie_oa.html]
[./actualiteiten_oa.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Sinds de oprichting van OvRAN in 2008 worden jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden zowel bij OvRAN als bij de actieve Kamers tenzij het bestuur of meer dan 40 leden een eerdere vergadering bijeenroepen.   Deze vergadering kan zowel virtueel(online zonder fysieke aanwezigheid van personen) als met fysieke aanwezigheid van personen. De verslagen van die vergaderingen zijn zichtbaar via actualiteiten op de startpagina en via het besloten gedeelte van OvRAN en/of de actieve Kamers.  

Via dit besloten gedeelte van deze kamer kunnen amendementen en moties worden ingebracht voor  de specifieke regelgeving van deze kamer.  Ook kunnen specifieke wensen naar voren worden gebracht voor informatievoorziening en dienstverlening aan de leden.  Er is een blog-optie om commentaar  te leveren op alle voorstellen.  

Bij de inschrijving als lid van de Overheidskamer hebben alle leden zich akkoord verklaard met de bestaande reglementen c.q. verordening. 
Overheidskamer: Ledenvergadering
Home