[./regelgeving_ia.html]
[./contributie_ia.html]
[./inloggen_ia.html]
[./profielschets_ia.html]
[./interneaccountants_home.html]
[./bestuur_ia.html]
[./ledenvergadering_ia.html]
[./missie_ia.html]
[./hetregister_ia.html]
[./vacatures_ia.html]
[./adres_ia.html]
[./organisatie_ia.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

De missie van de IA-Kamer:

De Kamer voor Internal Auditors, de IA-Kamer, behartigt naar vermogen de belangen van leden werkzaam in de audit- afdelingen van het private bedrijfsleven.

De IA-Kamer draagt zorg voor een hoge kwaliteit van het IA-keurmerk door enerzijds middelen beschikbaar te stellen aan haar leden om relevante kennis te vergaren en anderzijds leden die tekort schieten aan te sporen dit tekort op te heffen zonodig via toetsingen.      

De IA-Kamer beoogt in samenwerking met IIA,  de onafhankelijkheid en de  positie van de Interne Accountants in het bedrijfsleven te versterken.

 

Lees hier meer over het profiel van deze Kamer

 

IA-Kamer: Missie
Home