[./beroepscode.html]
[./toetsing.html]
[./regelgeving_no.html]
[./stageverordening.html]
[./profielschets_no.html]
[./ovran.html]
[./bestuur_no.html]
[./ledenvergadering_no.html]
[./missie_no.html]
[./hetregister_no.html]
[./vacatures_no.html]
[./adres_no.html]
[./organisatie_no.html]
[./pe.html]
[./contributie_no.html]
[./inloggen_ma.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

OvRAN staat voor Orde van Register Adviseurs Nederland.  Alle leden hebben een academische graad en zijn ingeschreven (geweest) bij de publiekrechtelijke organisaties Nivra en/of NOvAA.  Rond accountancy is een brede baaierd van  specialisaties ontstaan.  Heel veel (ex)-leden van Nivra en/of NOvAA houden zich bezig met vakgebieden buiten het enge begrip accountancy als controle.

De doelstelling van OvRAN als privaatrechtelijke Orde (Vereniging) is:

  1. Alle specialisaties op het brede gebied van ondernemingsadvies en accountancy stimuleren om hun specialisatie verder te ontwikkelen en op een hoger kwaliteitsniveau te brengen

  2. Ieder lid zijn eigen vak te laten uitoefenen en zijn vakkennis te vergroten zonder hinderlijke voorschriften alleen begrijpelijk vanuit het enge vakgebied controle.

Leden van de orde mogen de titel “RMC”of “RCA” voeren afhankelijk van de vooropleiding(RA of AA). Uiteraard is een beroepscode en permanente educatie voorzien naast toetsing en tuchtrecht.  Leden kunnen zich op vrijwillige basis aansluiten bij een kamer waarvoor afzonderlijke regelgeving en contributie kan gelden. 

Lees hier meer over het profiel van OvRAN


  
OvRAN: Missie
Home