[./afmkamer.html]
[./controllerkamer.html]
[./itauditkamer.html]
[./bestuur_ao.html]
[./ledenvergadering_ao.html]
[./missie_ao.html]
[./hetregister_ao.html]
[./vacatures_ao.html]
[./adres_ao.html]
[./organisatie_ao.html]
[./milieukamer.html]
[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Volgende pagina
Vorige pagina

De links op deze pagina geven alle informatie over alle overige Kamers van OvRAN. 

Het OvRAN-Bestuur zal bevorderen dat er een AFM-Kamer komt (controlerende accountants), een Controllerkamer (controllers),  een IT- Auditkamer (IT-Auditors) en een Milieukamer (Milieu-accountants).  Daarvoor kunt u zich nu al inschrijven via het algemene inschrijvingsformulier op de Home-page.  Deze Kamers zijn nu nog niet actief.

Pas wanneer een bestuur is geformeerd en de betreffende Kamer operationeel is, zal boven op de algemene basis-contributie van OvRAN (100 Euro ge├»ndexeerd), een door de Kamer vastgestelde eigen Kamercontributie in rekening worden gebracht.  De betreffende link hierboven zal dan een eigen Home-Page zichtbaar maken geheel gewijd aan de betreffende operationele Kamer samen met de links aan de linkerzijde.  Tot dat moment blijven deze links aan de linkerzijde leeg.

Voor andere Kamers dan de hierboven genoemde is nog geen inschrijving opengesteld.  Via een mail naar het adres omschreven onder de onderste link contact,  kunt u uw belangstelling kenbaar maken door het gewenste type Kamer te omschrijven.  Indien er voldoende belangstelling blijkt te bestaan voor een nieuw type Kamer (criterium >100 leden), zal het OvRAN-bestuur trachten ook deze Kamer operationeel te maken door het formeren van een bestuur.   Te denken valt bijv. aan een Kamer voor post-actieven, voor CEO’s,  voor CFO’s etc.   Een aparte Kamer voor vrouwelijke leden of voor “young professionals” lijkt ook heel wel denkbaar. 

Overige Kamers: Hoofdpagina
Home