[./beroepscode.html]
[./toetsing.html]
[./regelgeving_no.html]
[./stageverordening.html]
[./beroepscode.html]
[./pe_verordening.html]
[./toetsing.html]
[./tuchtrechtreglement.html]
[./ordereglement.html]
[./contributieverordening.html]
[./stageverordening2.html]
[./ovran.html]
[./bestuur_no.html]
[./ledenvergadering_no.html]
[./missie_no.html]
[./hetregister_no.html]
[./vacatures_no.html]
[./adres_no.html]
[./organisatie_no.html]
[./pe.html]
[./contributie_no.html]
[./inloggen_ovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Op alle leden zijn van toepassing de volgende regels voor alle leden te weten:

Download hier de Statuten van OvRAN

Voor leden die zich op vrijwillige basis aansluiten bij een Kamer kunnen eigen regels van toepassing zijn alleen voor leden van die Kamer.

OvRAN: Overige regelgeving
Home