[./beroepscode.html]
[./toetsing.html]
[./regelgeving_no.html]
[./stageverordening.html]
[./toetsingsreglement.html]
[./tuchtrechtreglement.html]
[./ovran.html]
[./bestuur_no.html]
[./ledenvergadering_no.html]
[./missie_no.html]
[./hetregister_no.html]
[./vacatures_no.html]
[./adres_no.html]
[./organisatie_no.html]
[./pe.html]
[./contributie_no.html]
[./inloggen_ovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

OvRAN heeft een signaalgericht en coachend toetsingssysteem ontwikkeld.  In tegenstelling tot bij Nivra/NOvAA  is dit systeem van toepassing op alle leden en niet alleen op de bijzondere categorie die in het Nivra/NOvAA-jargon wordt aangeduid als ”samenstellers”.

Lees meer over het toetsingsreglement


Het Tuchtrecht wordt geregeld in  de Regels voor tuchtrecht en klachten in art. 8 van het Ordereglement

Lees meer over het tuchtrecht

  
OvRAN: Toetsing & Tuchtrecht
Home