[./regelgeving_ia.html]
[./contributie_ia.html]
[./inloggen_ia.html]
[mailto:bestuur@ovran.nl]
[./interneaccountants_home.html]
[./bestuur_ia.html]
[./ledenvergadering_ia.html]
[./missie_ia.html]
[./hetregister_ia.html]
[./vacatures_ia.html]
[./adres_ia.html]
[./organisatie_ia.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Er zijn momenteel tenminste 3 vacatures ter completering van het bestuur van de IA-Kamer.

Deze Kamer kan hierdoor momenteel niet goed functioneren.

 Welke interne accountants hebben de moed zich te profileren? 


Wanneer het bestuur weer compleet is, wordt er naar gestreefd het bestuur uit te breiden met tenminste 1 (ex)AA.

Aan het gender-evenwicht binnen de IA-Kamer zal volle aandacht worden besteed.

Er wordt ook gezocht naar leden voor de nodige stagebegeleiding.

Kandidaten kunnen zich voor nadere gegevens wenden tot:

            iakamer@ovran.nl.

IA-Kamer: Vacatures
Home