[./regelgeving_ma.html]
[./vervanging_ma.html]
[./beroepsaansprakelijkheid_ma.html]
[./werkprogramma_ma.html]
[./managementaccountants_home.html]
[./bestuur_ma.html]
[./ledenvergadering_ma.html]
[./missie_ma.html]
[./hetregister_ma.html]
[./vacatures_ma.html]
[./adres_ma.html]
[./organisatie_ma.html]
[./contributie_ma.html]
[./inloggen_ma.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Er zijn momenteel  2 vacatures ter completering van het bestuur van de MA-Kamer.

Er wordt naar gestreefd het bestuur uit te breiden met tenminste 1 AA. Ook het gender-evenwicht kan beter tot zijn recht komen.  

  
MA-Kamer: Vacatures
Home