[./regelgeving_oa.html]
[./contributie_oa.html]
[./inloggen_ma.html]
[./overheid_home.html]
[./bestuur_oa.html]
[./ledenvergadering_oa.html]
[./missie_oa.html]
[./hetregister_oa.html]
[./vacatures_oa.html]
[./adres_oa.html]
[./organisatie_oa.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Er zijn momenteel 2 vacatures ter completering van het bestuur van de Overheidskamer.

Er wordt naar gestreefd het bestuur uit te breiden met tenminste 1 (ex)AA. Ook het gender-evenwicht kan beter tot zijn recht komen.   Verder wordt gezocht naar leden  voor stagebegeleiding. 

 

  
Overheidskamer: Vacatures
Home