[./cursus.html]
[http://www.ovran.nl/waardering2dfinanciele2dinstrumenten.html]
[http://www.ovran.nl/ovran-actualiteiten/nieuwsbrief_ovran_4.html]
[http://www.ovran.nl/ovran-actualiteiten/persbericht_10_12_08.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

VAKTECHNIEK: STANDPUNTEN OVRAN

Home Vaktechniek

Standpunten bij OvRAN worden pas definitief ingenomen na goedkeuring van de ledenvergadering van OvRAN of van een Kamer. Vooruitlopend daarop kunnen voorlopige standpunten worden ingenomen door het Bestuur van een Kamer of het Bestuur van OvRAN + alle Besturen van Alle Kamers gezamenlijk (indien sprake is van een Kameroverschrijdend standpunt).

Momenteel zijn (voorlopige) standpunten ingenomen inzake de volgende kwesties: