[./regelgeving_ma.html]
[./vervanging_ma.html]
[./beroepsaansprakelijkheid_ma.html]
[./werkprogramma_ma.html]
[./managementaccountants_home.html]
[./bestuur_ma.html]
[./ledenvergadering_ma.html]
[./missie_ma.html]
[./hetregister_ma.html]
[./vacatures_ma.html]
[./adres_ma.html]
[./organisatie_ma.html]
[./contributie_ma.html]
[./inloggen_ma.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
  • Het gehanteerde werkprogramma blijft in het (electronisch) dossier bewaard.
  • In het dossier van iedere cliënt is een uittreksel Kamer van Koophandel aanwezig, een kopie van een geldig identificatiebewijs van de tekeningsbevoegde bestuurders en een getekende opdrachtbevestiging. De getekende opdrachtbevestiging kan luiden tot wederopzegging.
  • Afhankelijk van de opdracht staat het een lid vrij delen van dit werkprogramma niet uit te voeren mits daarmee de deugdelijke grondslag voor het resultaat van de werkzaamheden niet in gevaar  wordt gebracht en reproduceerbaar blijft.
  • De zogenaamde Letter of Representation (LOR) wordt wel aanbevolen maar kan ontbreken indien de opdracht duidelijk maakt dat de door de cliënt verstrekte gegevens alleen professioneel zijn gerubriceerd en verwerkt zonder dat nadere controles zijn uitgeoefend en het resultaat van de werkzaamheden wordt gepresenteerd zonder dat het lid enige eigen verantwoordelijkheid daarvoor neemt (alleen als bijlage op blanco papier bij de belastingaangifte bijv. ) .
MA-Kamer: Werkprogramma's
Home