[./persbericht_22_8_08.html]
[http://www.wakkereaccountant.nl/verbod_verenigingsdwang.htm]
[http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BF7459]
[./actualiteiten2dovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
PERSBERICHT 22-08-2008
Alternatieve accountantsvereniging OvRAN opgericht!

Op 27 juni 2008 is een alternatieve accountantsvereniging, OvRAN, opgericht. OvRAN staat voor Orde van Register Adviseurs Nederlands. Het lidmaatschap van OvRAN is alleen toegankelijk voor personen afgestudeerd bij Nivra of NOvAA alsmede iets zwaarder gekwalificeerde studenten. Leden van OvRAN dragen de titel RMC voor (ex) RA's en RCA voor (ex) AA's.  Leden van OvRAN leggen het accent leggen op advies en minder op controle.

Wettelijk monopolie van Nivra en NOvAA doorbroken.
Op grond van het verbod op verenigingsdwang in meerdere arresten, kunnen de leden die dit wensen zich beroepsmatig "accountant" noemen, ook buiten de privé-sfeer.

Inhoud boven Vorm
OvRAN realiseert met de verplichtingen vastgelegd in de beroepscode, permanente educatie,  toetsing en tuchtrecht, al datgene wat Nivra en NOvAA de afgelopen jaren verhinderden.  Een ver doorgevoerde democratische structuur betekent dat zelfstandige Kamers van OvRAN, het op hun vakgebied voor het zeggen krijgen.  Een MA-Kamer voor Management Accountants, een IA-Kamer voor Interne Accountants en een Kamer voor Overheidsaccountants is momenteel operationeel. Met deze andere organisatieformule accentueert OvRAN de kwaliteit van het werk in plaats van de kwaliteit van de vastlegging.

Zie bijgevoegd PDF-document voor  het volledige persbericht.

Bestuur OvRAN
http://www.ovran.nl/

PS: Ten opzichte van de oorspronkelijke versie van dit persbericht, is de oude naam van onze vereniging en de bijbehorende beroepstitels, niet meer gebruikt. Dit voorzichtigheidshalve in verband met het vonnis van de voorzieningenrechter.

  
Home
PERSBERICHT 22-08-2008