OvRAN

OvRAN agendapunt 1: Notulen van de voorgaande vergadering
Stem hier over goedkeuring voorgaande notulen

Voor:

Tegen:

Blanco:

OvRAN Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN 2018 en 2019, over dit agendapunt kan niet gestemd worden.

 
OvRAN Agendapunt 3: Goedkeuring Jaarrekeningen 2018 en 2019
Stem hier over goedkeuring voorgaande notulen

Voor:

Tegen:

Blanco:

IM-Kamer


IM-Kamer Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag

Voor:

Tegen:

Blanco:

MA-Kamer