De missie van de IM-Kamer:

De Kamer voor Interim Managers, de IM-Kamer, behartigt naar vermogen de belangen van leden werkzaam als interim manager bij of in het private bedrijfsleven of overheid als opdrachtnemer of als (tijdelijk) werknemer.

De IM-Kamer draagt zorg voor een hoge kwaliteit van het IM-keurmerk. Zij ondersteunt alle middelen waardoor haar leden relevante kennis kunnen vergaren en spoor anderzijds leden die tekort schieten aan dit tekort op te heffen zonodig via toetsingen.

De IM-Kamer beoogt het relatie netwerk van leden in alle denkbare vornen zoals via kennisuitwisseling te versterken.

De IM-Kamer laat geen stageaires toe. Naast de theoretische opleiding als accountant, is tenminste 10 jaar praktische werkervaring verplicht om toegelaten te worden tot het lidmaatschap.

M.Th.A. (Martin) Donners RMC

Sinds de oprichting van OvRAN in 2008 worden jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden zowel bij OvRAN als bij de actieve Kamers tenzij het bestuur of meer dan 40 leden een eerdere vergadering bijeenroepen. Deze vergadering kan zowel virtueel(online zonder fysieke aanwezigheid van personen) als met fysieke aanwezigheid van personen. De verslagen van die vergaderingen zijn zichtbaar via actualiteiten op de startpagina en via het besloten gedeelte van OvRAN en/of de actieve Kamers.

Via dit besloten gedeelte van deze Kamer kunnen amendementen en moties worden ingebracht voor eventuele specifieke regelgeving van deze Kamer. Ook kunnen specifieke wensen naar voren worden gebracht voor informatievoorziening en dienstverlening aan de leden. Er is een blog-optie om commentaar te leveren op alle voorstellen.

Bij de inschrijving als lid van de IM-Kamer hebben alle leden zich akkoord verklaard met de bestaande reglementen c.q. verordening.

Op dit moment bestaat de organisatie uit het bestuur van deze Kamer ondersteund door de back-office van OvRAN. De inhoudelijke dienstverlening aan de leden en de helpdesk zal zoveel mogelijk worden uitbesteed.

Bij voldoende leden zal deze Kamer sommige helpdesk-functies kunnen overnemen in eigen beheer en met eigen personeel.

 • Alle leden genieten de voordelen van alle OvRAN-leden, d.w.z. een duidelijke beroepscode, praktische verplichtingen qua permanente educatie, collegiale toetsing c.q. tuchtrecht en een lage contributie.
 • De beroepscode van andere accountantsverenigingen, de VGC, is volstrekt ongeschikt voor interim managers. Daarin wordt namelijk iedereen “openbaar accountant” die bij een opdracht (“assuranceopdracht “) een “conclusie formuleert bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de opdrachtgever, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek te versterken.” Het gevolg is dat reeksen van voorschiften van toepassing worden (COS, IAS) die typisch zijn geschreven voor “openbaar accountants” bij de wettelijke controle maar voor interim managers totaal ongeschikt zijn.
 • De contributie bedraagt slechts 250 Euro inclusief de OvRAN contributie. Dat is minder dan de helft van de contributie bij andere accountantsverenigingen.
 • Voor dat contributiebedrag ontvangt u:
 1. Een netwerk van beroepsgenoten,
 2. Externe profilering van de beroepsgroep,
 3. Het gratis bijwonen van thema-avonden over interessante onderwerpen waarbij er volop gelegenheid is medeleden te ontmoeten, te netwerken en kennis uit te wisselen

De MA-Kamer heeft een virtueel kantoor en maakt gebruik van de back-office van OvRAN.

Email: secretariaat@ovran.nl
Telefoon: 0683570761
Leopoldhove 55
2726 CV Zoetermeer

Informatie voor (toekomstige) cliƫnten van leden
De IM-Kamer heeft als leden consultants (RMC) en adviseurs (RCA), afgestudeerd als accountant en die zich kwalificeren als ondernemer ad-interim. Zij treden op als adviseur of als interim leiding van een onderneming of instelling. In tegenstelling tot de controlerend accountant is hij of zij de onafhankelijke deskundige die de onderneming kan adviseren en bijstaan op het gebied van financien, accountancy en algemeen bestuur. In die zin is ieder lid van de IM-Kamer door zijn ervaring en deskundigheid de adviseur bij uitstek, ook in het MKB.
De leden van de Kamer zijn door hun specifieke deskundigheid in staat om naar wens opdrachten uit te voeren zoals:

 • de leiding of het bestuur van (delen van) een organisatie (tijdelijk) vervangen,
 • aanpassingen in (delen van) de organisatie (turn-around) voorbereiden/uitvoeren,
 • specialistische projecten voorbereiden en uitvoeren,
 • hooggekwalificeerde en onmisbare medewerkers (tijdelijk) doen vervangen.

De IM-Kamer staat garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid door beroepscode en tuchtrecht naast collegiale toetsing, de afgeronde opleidingen (ieder lid van de OvRAN is afgestudeerd accountant) en verplichte permanente educatie.

Door hun hoge opleidingsniveau en tenminste 10 jaar werkervaring, onderscheiden IM-leden zich van veel andere interim-managers. De kennis en ervaring van alle collega’s in hun netwerk is ook voor u onmiddelijk beschikbaar.

Via hun profielen samen met een zoekfunctie kunt u gebruik maken van hun specifieke ervaring en deskundigheid. Zie Profielenpagina .

Informatie voor (toekomstige) leden
De IM-Kamer bestaat uit ondernemende afgestudeerde accountants die uitgekeken zijn op de wettelijke controle en de samenstelpraktijk of dat nooit geambieerd hebben.

De leden stellen hun kennis en ervaring in (tijdelijke) dienst van ondernemingen zonder gehinderd te worden door de vaak onnodige verplichtingen van andere beroepsorganisaties van accountants. Die verplichtingen maken volwaardig advies bezwaarlijk, soms zelfs onmogelijk.

De maatschappij is erg complex met veel nuances. Bij veel opdrachten blijkt regelgeving vaak zo onduidelijk en wisselend dat permanente educatie een belangrijke opgave is voor alle leden. Vandaar dat de leden afgesproken hebben binnen het IM- Kamer-netwerk gratis kennis en ervaring te delen. Dit onder voorbehoud van geheimhouding. Over actuele thema’s kunnen leden informele netwerkbijeenkomsten beleggen(branche/regio).

Aldus garandeert de RMC-titel samen met het IM-Kamer-netwerk, de beroepscode, het tuchtrecht en collegiale toetsing het hoogst bereikbare niveau van beroepsuitoefening als interim- manager.

De overige voordelen voor leden treft u aan via de link Voordelen van het lidmaatschap van de IM-Kamer.