De missie van de IA-Kamer:

De Kamer voor Internal Auditors, de IA-Kamer, behartigt naar vermogen de belangen van leden werkzaam in de audit- afdelingen van het private bedrijfsleven.

De IA-Kamer draagt zorg voor een hoge kwaliteit van het IA-keurmerk door enerzijds middelen beschikbaar te stellen aan haar leden om relevante kennis te vergaren en anderzijds leden die tekort schieten aan te sporen dit tekort op te heffen zonodig via toetsingen.

De IA-Kamer beoogt in samenwerking met IIA, de onafhankelijkheid en de positie van de Interne Accountants in het bedrijfsleven te versterken.

Lees hier meer over het profiel van deze Kamer

vacature

vacature

vacature

Sinds de oprichting van OvRAN in 2008 worden jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden zowel bij OvRAN als de actieve Kamers tenzij het bestuur of meer dan 40 leden een eerdere vergadering bijeenroepen. Deze vergadering kan zowel virtueel(online zonder fysieke aanwezigheid van personen) als met fysieke aanwezigheid van personen. De verslagen van die vergaderingen zijn zichtbaar via actualiteiten op de startpagina en via het besloten gedeelte van OvRAN en/of de actieve Kamers.

Via dit besloten gedeelte van deze Kamer kunnen amendementen en moties worden ingebracht voor de specifieke regelgeving van deze Kamer. Ook kunnen specifieke wensen naar voren worden gebracht voor informatievoorziening en dienstverlening aan de leden. Er is een blog-optie om commentaar te leveren op alle voorstellen.

Bij de inschrijving als lid van de IA-Kamer hebben alle leden zich akkoord verklaard met de bestaande reglementen c.q. verordening.

Op dit moment bestaat de organisatie uit het bestuur van deze Kamer ondersteund door de back-office van OvRAN. De inhoudelijke dienstverlening aan de leden en de helpdesk zal zoveel mogelijk worden uitbesteed.

Bij voldoende leden zal deze Kamer sommige helpdesk-functies kunnen overnemen in eigen beheer en met eigen personeel.

De IA-Kamer heeft een virtueel kantoor en maakt gebruik van de back-office van OvRAN.

Email: secretariaat@ovran.nl
Telefoon: 0683570761
Leopoldhove 55
2726 CV Zoetermeer

De links op deze pagina geven alle informatie over de Kamer voor Interne Adviseurs & Accountants van OvRAN. U kunt zich inschrijven als lid van deze Kamer via het algemene inschrijvingsformulier op de Home-page.

De Kamer voor Interne Adviseurs & Accountants vormt de gemeenschap voor leden van OvRAN die het keurmerk IAA mogen dragen. Dit keurmerk staat voor Advies zowel als Audit. (Leden van de IA-Kamer houden zich niet bezig met de wettelijke controle van de jaarrekening.) Leden zijn in dienst van een werkgever . Zij functioneren als intern controlerend accountant, zijn verantwoordelijk voor of betrokken bij verbijzonderde interne controles bij financial en operational audits en geven (management) advies op deze gebieden aan het bestuur van de onderneming.

De IA heeft binnen de hiƫrarchie t.o.v. de werkgever een zodanige positie dat de onafhankelijkheid en de objectiviteit (maximaal) zijn gewaarborgd.

De IA-Kamer zal in goed overleg met de leden de eigen regelgeving bepalen. Hierdoor zal de dienstverlening van de leden van deze Kamer beter op de behoeften van de werkgever kunnen worden afgestemd. De academische opleiding en het keurmerk van alle IA-leden garandeert dat het geleverde product op een hoog inhoudelijk niveau blijft staan.