Vacatures

De Kamer voor Management Adviseurs & Accountants vormt de community voor leden van OvRAN die het keurmerk RMA mogen dragen. Dit keurmerk staat voor zowel Advies als Accountancy met de nadruk op Advies. Leden van de MA-kamer houden zich niet bezig met de wettelijke controle maar met het opstellen van de financiële rapportage van ondernemingen, belastingaangifte etc. en alle advieswerkzaamheden die daarmee gepaard gaan.

Door de vrijheid in goed overleg hun eigen regelgeving te bepalen zal de dienstverlening van de leden van deze Kamer beter op de behoeften van de cliënt kunnen worden afgestemd. Het keurmerk en de academische opleiding van alle leden garandeert dat het geleverde product op een hoger inhoudelijk niveau kan staan tegen een lager tarief. Een helpdesk met een keur van vakspecialisten met veel praktijkervaring maakt dit mede mogelijk. De helpdesk is bereikbaar via het besloten gedeelte van de MA-Kamer.

Het bestuur van de MA-Kamer bestaat uit de volgende personen:

  • Peter Beursgens RMA RMC (tijdelijk waarnemend voorzitter)
  • Jan Kolenbrander RMA RCA
  • Rob Kusters RMA RMC
  • Johan Steinhage RMA RMC (voorzitter)

Sinds de oprichting van OvRAN in 2008 worden jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden zowel bij OvRAN als bij de actieve Kamers tenzij het bestuur of meer dan 40 leden een eerdere vergadering bijeenroepen. Deze vergadering kan zowel virtueel(online zonder fysieke aanwezigheid van personen) als met fysieke aanwezigheid van personen. De verslagen van die vergaderingen zijn zichtbaar via actualiteiten op de startpagina en via het besloten gedeelte van OvRAN en/of de actieve Kamers.

Via dit besloten gedeelte van deze kamer kunnen amendementen en moties worden ingebracht voor de specifieke regelgeving van deze kamer. Ook kunnen specifieke wensen naar voren worden gebracht voor informatievoorziening en dienstverlening aan de leden. Er is een blog-optie om commentaar te leveren op alle voorstellen.

Bij de inschrijving als lid van de MA-Kamer hebben alle leden zich akkoord verklaard met de bestaande reglementen c.q. verordening.

Op dit moment bestaat de organisatie uit het bestuur van deze kamer ondersteund door de back-office van OvRAN. De inhoudelijke dienstverlening aan de leden en de helpdesk zal zoveel mogelijk worden uitbesteed.

Bij voldoende leden zal deze kamer sommige helpdesk-functies kunnen overnemen in eigen beheer en met eigen personeel.

De MA-Kamer OvRAN heeft een virtueel kantoor en maakt gebruik van de back-office OvRAN.

Email: secretariaat@ovran.nl
Telefoon: 0683570761
Leopoldhove 55
2726 CV Zoetermeer