Overheidskamer

De Overheidskamer vormt de community voor leden van OvRAN die werken bij de overheid(incl. uitvoeringsinstanties) dan wel (management) advies geven aan de overheid.

De Kamer voor Overheidsaccountants behartigt naar vermogen de belangen van leden werkzaam bij de overheid. Dit hoeven niet uitsluitend leden te zijn werkzaam in de audit-dienst van een overheidsorganisatie. De diversiteit van overheden en de wezenlijk verschillend corporate governance uitgangspunten vergeleken met die van het private bedrijfsleven, bepalen de cultuur en de belangen van de Overheidskamer.

Lees meer over het profiel van de Overheidskamer

Het bestuur van de Kamer voor Overheidsaccountants bestaat uit de volgende personen:

A.J. Boer RMC
H. Nijkamp RCA
vacature

Er wordt uitbreiding van dit bestuur voorzien bij voorkeur met een (ex)AA dan wel met een vrouw werkzaam bij de overheid.

Kandidaten kunnen zich voor nadere gegevens wenden tot:
overheidskamer@ovran.nl.

Sinds de oprichting van OvRAN in 2008 worden jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden zowel bij OvRAN als bij de actieve Kamers tenzij het bestuur of meer dan 40 leden een eerdere vergadering bijeenroepen. Deze vergadering kan zowel virtueel(online zonder fysieke aanwezigheid van personen) als met fysieke aanwezigheid van personen. De verslagen van die vergaderingen zijn zichtbaar via actualiteiten op de startpagina en via het besloten gedeelte van OvRAN en/of de actieve Kamers.

Via dit besloten gedeelte van deze kamer kunnen amendementen en moties worden ingebracht voor de specifieke regelgeving van deze kamer. Ook kunnen specifieke wensen naar voren worden gebracht voor informatievoorziening en dienstverlening aan de leden. Er is een blog-optie om commentaar te leveren op alle voorstellen.

Bij de inschrijving als lid van de Overheidskamer hebben alle leden zich akkoord verklaard met de bestaande reglementen c.q. verordening.

Op dit moment bestaat de organisatie uit het bestuur van deze kamer ondersteund door de back-office van OvRAN.

De inhoudelijke dienstverlening aan de leden en de en helpdesk zal zoveel mogelijk worden uitbesteed.

Bij voldoende leden zal deze kamer sommige helpdesk-functies kunnen overnemen in eigen beheer en met eigen personeel.

De Overheidskamer heeft een virtueel kantoor en maakt gebruik van de back-office van OvRAN.

Email: secretariaat@ovran.nl
Telefoon: 0683570761
Leopoldhove 55
2726 CV Zoetermeer

De links op deze pagina geven alle informatie over de Kamer voor OvRAN-leden die werken bij de overheid of uitvoeringsinstanties van de overheid.
De Overheidskamer vormt de community voor leden van OvRAN die werken bij de overheid(incl. uitvoeringsinstanties) dan wel (management) advies geven aan de overheid.

De Kamer voor Overheidsaccountants behartigt naar vermogen de belangen van leden werkzaam bij de overheid. Dit hoeven niet uitsluitend leden te zijn werkzaam in de audit-dienst van een overheidsorganisatie. De diversiteit van overheden en de wezenlijk verschillend corporate governance uitgangspunten vergeleken met die van het private bedrijfsleven, bepalen de cultuur en de belangen van de Overheidskamer.