[tmvc_services_title]

De eigen contributie voor deze Kamer is bij de oprichting van OvRAN vastgesteld op 150 Euro per jaar geïndexeerd. Na 2021 wordt niet meer geïndexeerd en de Kamercontributie bedraagt nu €298,35. Deze contributie is verschuldigd bij inschrijving en vervolgens per 1 september van het daaropvolgende jaar (tenzij tijdig schriftelijk is opgezegd). De eigen contributie van deze Kamer staat los van de algemene contributie als lid van OvRAN (bij oprichting 100 Euro geïndexeerd). Die indexatie wordt bepaald op basis van de meest recente CPI-index van het CBS.

Van dit totale contributiebedrag gaat 4/5, 80%, naar OvRAN als vergoeding voor het gebruik van de algemene faciliteiten en ondersteuning. Het restant 1/5, 20%, staat ter vrije beschikking van deze Kamer.

Deze Kamercontributie, excl. de algemene contributie als lid van OvRAN, en bedraagt na 2021:

2021:2,7%=€298,35, 2020:1,3%=€290,51; 2019:1,4%=€286,78; 2018:1,7%=€282,82; 2017:1,40% naar €278,09, 2016: 0,40% naar €274,25, 2015: 1,00% naar €273,16; 2014: 0,65% naar €270,46; 2013: 3,1% naar €268,71; 2012: 2,3% naar €265,42; 2011: 2,6% naar €259,45; 2010: 1,15% naar 252,88; 2009: 0% naar 250,00;

Let op: dit zijn de bedragen die na 1 september van ieder jaar verschuldigd zijn voor het komende kalenderjaar.