Accountantancy kent heel veel internationale regelgeving, vaak complex en poly-interpretabel. Bovenaan deze pagina staan links naar de belangrijkste regelgevende en toezichthoudende organen:

  • IFAC (International Federation of ACcountants) kent ‘Committees’ die enkele vakgebieden coördineren en daarnaast ‘Standard Settings Boards’ die accountancy-regelgeving maken. De International Accounting Education Standards Board (IESBA) bijv. bepaalt de “Code of Ethics”, bij OvRAN omgezet in de beroepscode.  De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) bijv. bepaalt de International Standards on Auditing (ISA’s), de International Standards on Assurance Engagements (ISAE’s)International Standards on RelatedServices (ISRS’s), de International Standards on Quality Control (ISQC’s) en de International Auditing Practice Statements (IAPS’s).
  • IASB( International Accounting Standards Board) regelt  via IFRS etc. de regelgeving over financiële rapportages. IASB is de Europese pendant van de Amerikaanse FASB idie US-GAAP regelt.
  • PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board)  is een Amerikaanse private onderneming die accountants van beursgenoteerde ondernemingen controleert. De PCAOB is voortgekomen uit de USA Sarbanes-Oxley Act in 2002.

Het is onmogelijk al die regelgeving te vertalen. De Belgische IBR en de Nederlandse Nivra hebben vertalingen gepubliceerd van de belangrijkste ISA’s en ISQC’s.   Deze zijn opgenomen in het menu links.  Disclaimer: Deze links zijn enkel bedoeld om deze vertalingen voor een breed publiek beschikbaar te stellen om informatieve redenen. Dit vertaalproject is (nog) niet/nooit afgerond.  Om deze reden wordt u dan ook vriendelijk verzocht de websites van Nivra en IBR met regelmaat te bezoeken.”

Attentie! Binnen Ifac is het begrip “audit” niet gedefinieerd. Het begrip “auditor” is daardoor ook onduidelijk. OvRAN beperkt het begrip “audit ” tot de wettelijke controle. Voor OvRAN-leden ingeschreven bij de AFM is al deze regelgeving dus toepasbaar. Veel regels die vaak al voortvloeien uit gezond verstand, kunnen echter ook in andere omgevingen zinvol worden toegepast door OvRAN-leden. Daarbij is de omvang van de organisatie belangrijk bij interpretatie.

IFAC