[tm_section_title design_style=”style1″ text_alignment=”” sub_title_position=”above-title” line_bottom_style=”” title_tag=”h2″ title_font_weight=”” subtitle_tag=”h5″ subtitle_font_weight=”” title_shadow_text_font_weight=”” title_text=”Verslag Ledenvergaderingen OvRAN 2011″][/tm_section_title]

Het on line stembureau was geopend van vrijdag 16 augustus 24.00 uur tot zaterdag 17 september 2011 24.00 uur.

De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.
Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van financiƫle rapportage van OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 95,35%, Tegen 0,00%; Blanco: 4,65%

De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1 en 2: Goedkeuring financieel besluit.
Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De MA-Kamer heeft fysiek vergaderd op donderdag 16 september 2011. Zie de concept-notulen.

In de komende ledenvergaderingen zullen deze verslagen ter goedkeuring worden voorgelegd.
De %’s “Voor”, “Tegen” en “Blanco” zijn samen altijd 100%.