Het on line stembureau was geopend van dinsdag 22 mei 00.00 uur tot donderdag 31 mei 2012 24.00 uur.

De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.
Uitgebrachte stemmen: Voor 93,10%, Tegen 0,00%; Blanco: 6,90%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiƫle rapportage van OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 96,43%%, Tegen 3,57%%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 4: Stemt u voor, tegen of blanco over de voorgestelde uitbreiding van het bestuur van OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 96,43%%, Tegen 3,57%%; Blanco: 0,00%

De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen: Voor 87,50%, Tegen 0,00%; Blanco: 12,50%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%