Het on line stembureau was geopend van zaterdag 22 juni 00.00 uur tot zondag 30 juni 2013 24.00 uur.

De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.
Uitgebrachte stemmen: Voor 85,71%, Tegen 0,00%; Blanco: 14,29%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 97,22%, Tegen 0,00%; Blanco: 2,78%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco over het voorstel om 6 (later 5) leden te schrappen uit het ledenregister OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 94,44%, Tegen 0,00%; Blanco: 5,56%
Agendapunt 5: Stemt U voor, tegen of blanco over het voorstel tot wijziging van het Ordereglement.
Uitgebrachte stemmen: Voor 91,43%, Tegen 5,71%; Blanco: 2,86%
Agendapunt 6: Stemt U voor, tegen of blanco over het voorstel tot wijziging van het toetsingsreglement.
Uitgebrachte stemmen: Voor 94,44%, Tegen 0,00%; Blanco: 5,56%
De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslag
Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 00,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.