[tmvc_services_thumb thumb_image_size=”large”][tmvc_services_title]

   [tm_section_title design_style=”style1″ text_alignment=”” sub_title_position=”above-title” line_bottom_style=”” title_tag=”h2″ subtitle_tag=”h5″][/tm_section_title]
   OvRAN staat voor Orde van Register Adviseurs Nederland. Alle leden hebben een academische graad en zijn ingeschreven (geweest) bij de publiekrechtelijke organisaties Nivra en/of NOvAA. Rond accountancy is een brede baaierd van specialisaties ontstaan. Heel veel (ex)-leden van Nivra en/of NOvAA houden zich bezig met vakgebieden buiten het enge begrip accountancy als controle.

   De doelstelling van OvRAN als privaatrechtelijke Orde (Vereniging) is:

   Alle specialisaties op het brede gebied van ondernemingsadvies en accountancy stimuleren om hun specialisatie verder te ontwikkelen en op een hoger kwaliteitsniveau te brengen

   Ieder lid zijn eigen vak te laten uitoefenen en zijn vakkennis te vergroten zonder hinderlijke voorschriften alleen begrijpelijk vanuit het enge vakgebied controle.

   Leden van de orde mogen de titel “RMC”of “RCA” voeren afhankelijk van de vooropleiding(RA of AA). Uiteraard is een beroepscode en permanente educatie voorzien naast toetsing en tuchtrecht. Leden kunnen zich op vrijwillige basis aansluiten bij een kamer waarvoor afzonderlijke regelgeving en contributie kan gelden.

   Lees hier meer over het profiel van OvRAN

   I. ten Voorde RCA

   A. Boer RMC

   J. D. Lemoine RMC

   C.B.A. Spil RMC

   Sinds de oprichting van OvRAN in 2008 worden jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden zowel bij OvRAN als bij de actieve Kamers tenzij het bestuur of meer dan 40 leden een eerdere vergadering bijeenroepen. Deze vergadering kan zowel virtueel(online zonder fysieke aanwezigheid van personen) als met fysieke aanwezigheid van personen. De verslagen van die vergaderingen zijn zichtbaar via actualiteiten op de startpagina en via het besloten gedeelte van OvRAN en/of de actieve Kamers.

   Via dit besloten gedeelte van OvRAN kunnen amendementen en moties worden ingebracht voor de specifieke regelgeving van deze kamer. Ook kunnen specifieke wensen naar voren worden gebracht voor informatievoorziening en dienstverlening aan de leden. Er is een blog- optie om commentaar te leveren op alle voorstellen.

   Bij de inschrijving als lid van OvRAN hebben alle leden zich akkoord verklaard met de bestaande reglementen c.q. verordening.

   Op dit moment bestaat de organisatie uit het bestuur van de Orde, ondersteund door een back-office van OvRAN. Er is een virtueel kantoor voorzien. De inhoudelijke dienstverlening aan de leden en de helpdesk wordt uitgevoerd via de Kamers.

   OvRAN heeft een virtueel kantoor.

   Email:secretariaat@ovran.nl

   Telefoon: 0683570761

   Leopoldhove 55

   2726 CV Zoetermeer

   De links op deze pagina geven alle informatie over het lidmaatschap van OvRAN. U kunt zich inschrijven als lid van OvRAN via het algemene inschrijvingsformulier op de Home-page. Lees hier meer over de belangrijkste voordelen van het lidmaatschap van OvRAN.

   OvRAN staat voor Orde van Register Adviseurs Nederland. Alle leden hebben een academische graad en zijn ingeschreven (geweest) bij de publiekrechtelijke organisaties Nivra en/of NOvAA. Rond accountancy is een brede baaierd van specialisaties ontstaan. Heel veel (ex)-leden van Nivra en/of NOvAA houden zich bezig met vakgebieden buiten het enge begrip accountancy als controle.

   De doelstelling van OvRAN als privaatrechtelijke Orde (Vereniging) is:

   Alle specialisaties op het brede gebied van ondernemingsadvies en accountancy stimuleren om hun specialisatie verder te ontwikkelen en op een hoger kwaliteitsniveau te brengen
   Ieder lid zijn eigen vak te laten uitoefenen en zijn vakkennis te vergroten zonder hinderlijke voorschriften alleen begrijpelijk vanuit het enge vakgebied controle.
   Leden van de orde mogen de titel “RMC”of “RCA” voeren, afhankelijk van de vooropleiding (RA of AA). Uiteraard is een beroepscode en permanente educatie voorzien naast toetsing en tuchtrecht. Leden kunnen zich op vrijwillige basis aansluiten bij een Kamer waarvoor afzonderlijke regelgeving en contributie kan gelden.