Op alle leden is de Code of Ethics van Ifac van toepassing. Gezien de bijna 100 pagina’s van deze Code of Ethics van Ifac, de regelmatige aanvullingen c.q. wijzigingen en de complexe en moeilijk vertaalbare teksten, is er een korte en duidelijke Samenvatting Beroepscode OvRAN van 7 pagina’s beschikbaar gesteld in de Nederlandse taal. De Code of Ethics van Ifac gaat over activiteiten van personen en koppelt dus (in tegenstelling tot de VGC van Nivra/NOvAA) geen personen aan deel B of C van de Code of Ethics.

Verder zijn er enkele welbewuste afwijkingen en verzwaringen.

Door het begrip “audit” in deel B van de Code of Ethics te beperken tot activiteiten inzake wettelijke controle, is aan deze grote onduidelijkheid van de Code of Ethics een eind gekomen. Alle leden die geen wettelijke controle doen of dat ambiëren, vallen alleen onder de voorschriften in deel C. Die beperken zich feitelijk tot de fundamentele ethische regels in deel A. Het voortdurende debat binnen Nivra/NOvAA wat “samenstellers”, “interne accountants” of “overheidsaccountant” zijn, is hiermee beëindigd. Alle activiteiten van die categorieën vallen bij OvRAN uitsluitend onder deel C. Door dit heldere “audit”begrip alsmede de koppeling aan activiteiten in plaats van aan personen, is de beroepscode OvRAN zelfs aanzienlijk duidelijker geworden ten opzichte van de VGC van Nivra/NOvAA

Er zijn diverse verzwaringen opgenomen ten opzichte van de Code of Ethics. Zo is bijvoorbeeld het aloude Nederlandse adagium: deugdelijke grondslag, in ere hersteld. Ook de onafhankelijkheidseisen zijn zwaarder door van controlerende leden te verlangen dat hun commerciële dienstverlening buiten hun wettelijke taak niet meer dan 10% van hun controleomzet zal bedragen. Bij een niet-herstelde materiële fraude of bij witwassen moet bijvoorbeeld de opdracht worden teruggegeven.