De contributie is bij de oprichting van OvRAN vastgesteld op 100 Euro per jaar, geïndexeerd na 2008 en bedraagt, na indexatie, voor het kalenderjaar 2024: €140.40.

Deze contributie is verschuldigd via automatische incasso bij inschrijving en vervolgens na 1 september van ieder opvolgende jaar (tenzij tijdig -1 maand- voor 1-9 is opgezegd). De eigen contributie van een Kamer staat los van deze algemene contributie als lid van OvRAN. Lees meer over de contributieverordening. De indexatie wordt bepaald op basis van de meest recente CPI-index van het CBS.

De indexatie bedraagt over het jaar:

2023:3.0%=€140.40;2022:11.8%=€136.31;2021:2.7%=€121,92; 2020:1.3%=€118,71; 2019:1,4%=€117,19; 2018:1,7%=€115,57; 2017: 1,40% naar €113,30; 2016: 0,40% naar €111,74; 2015: 1,00% naar €111,29; 2014: 0,65% naar €110,19; 2013: 3,1% naar €109,48; 2012: 2,3% naar €106,19; 2011: 2,6% naar €103,80; 2010: 1,15% naar €101,15; 2009: 0% naar €100,00;

Let op: dit zijn de bedragen die na 1 september van ieder jaar verschuldigd zijn voor het komende kalenderjaar.