De contributie is vastgesteld op 100 Euro per jaar geïndexeerd na 2008, voor het contributiejaar 2022: €121.92.

Deze contributie is verschuldigd vooraf bij inschrijving via automatische incasso en vervolgens na 1 september van ieder opvolgende jaar (tenzij tijdig -1 maand- voor 1-9 is opgezegd). De eigen contributie van een Kamer staat los van deze algemene contributie als lid van OvRAN (100 Euro geïndexeerd). Lees meer over de contributieverordening. De indexatie wordt bepaald op basis van de meest recente CPI-index van het CBS.

De indexatie en contributie bedragen over:

2021:2.7%=€121,92; 2020:1.3%=€118,71; 2019:1,4%=€117,19; 2018:1,7%=€115,57; 2017: 1,40% naar €113,30; 2016: 0,40% naar €111,74; 2015: 1,00% naar €111,29; 2014: 0,65% naar €110,19; 2013: 3,1% naar €109,48; 2012: 2,3% naar €106,19; 2011: 2,6% naar €103,80; 2010: 1,15% naar €101,15; 2009: 0% naar €100,00;

Let op: dit zijn de bedragen die na 1 september van ieder jaar verschuldigd zijn voor het komende kalenderjaar. Het jaartal slaat dus op het kalenderjaar van incasso.