Een goed adviseur c.q. accountant kan niet zonder permanente educatie (PE). OvRAN volgt de Ifac-regels ter zake waar via IES7 twee PE-systemen zijn toegelaten, inputgeoriënteerd (puntentelsysteem) en outputgeoriënteerd (outputsysteem). OvRAN laat beide systemen toe en laat de beslissing over aan ieder lid zelf. Niet de controleerbaarheid van de vastlegging telt bij het outputsysteem maar het feit of ieder lid op ieder relevant moment over de kennis beschikt die zijn omgeving van hem verwacht.

Via een door ieder lid jaarlijks te onderschijven verklaring bevestigt ieder lid te hebben nagedacht over “zijn verantwoordelijkheden, daarbij passende leer- en ontwikkelingsactiviteiten (zo nodig) heeft ondernomen en daarbij het effect van die activiteiten heeft beoordeeld.” Deze verklaringen worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Lees meer over de verordening permanente educatie