OvRAN schept meerwaarde voor studenten door de huidige feitelijk verplichte langdurige stage bij een groot kantoor te vervangen door extra opleidingseisen in andere advies- c.q accountancyspecialisaties dan controle. De huidige stagepraktijk traint vooral in het afvinken van checklists en is niet opleidingsefficiënt. De overgrote meerderheid van studenten blijft immers niet lang werkzaam in de controlepraktijk. Het accent op controlepraktijk bij NivRA/NOvAA leidt zelfs tot een lager kwaliteitsniveau in andere advies- c.q. accountancyspecialisaties.

Het is veel efficiënter en kwaliteitsverhogend om vanuit een veelheid van mogelijke werkkringen ook buiten grote kantoren, gespecialiseerde aanvullende cursussen dan wel stages te kunnen volgen passend bij de gekozen werkkring.

Lees meer over de stageverordening