Deze online vergadering heeft 4 agendapunten.

1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering

Agendapunt 1 OvRAN
Vaststelling agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering:
Deze online vergadering heeft 5 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN 2008 (machtiging tot naamswijziging)
2. Verslag Bestuur
3. Goedkeuring Benoeming 2 leden Kascommissie
4. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN
5. Goedkeuring standpunt OvRAN waardering financiële instrumenten
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de schuifbalk.

2. Verslag Bestuur

Agendapunt 2 OvRAN
Verslag van het Bestuur:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag OvRAN 2008-2009

Dit onderwerp dient alleen ter informatie. Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de schuifbalk.

3. Goedkeuring Financiele stukken

Agendapunt 3 OvRAN
Benoeming van twee leden van de Kascommissie
Mevrouw Y. Strijkers en de heer Rolf van Stee hebben zich bereid verklaard voor dit en volgend verenigingsjaar deel uit te maken van de Kascommisie.
De bevindingen van de Kascommissie treft u aan in de volgende links:
Rapport van Bevindingen Kascommissie in .jpg formaat
Rapport van Bevindingen Kascommissie in .pdf formaat
Het bestuur dankt deze leden voor hun bijdrage en stelt voor beiden te benoemen als lid van de Kascommissie voor dit en het volgende verenigingsjaar.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de schuifbalk.

4. Goedkeuring standpunt OvRAN inzake waardering financiële instrumenten

Agendapunt 4 OvRAN
Goedkeuring Financiële stukken OvRAN:
Het jaarverslag met de balans, de resultatenrekening en een toelichting van het bestuur treft u aan in de volgende link: Jaarrekening OvRAN 2008.
De bevindingen van de Kascommissie treft u aan in de volgende link: Rapport van Bevindingen Kascommissie

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de schuifbalk.

Stembureau
Het stembureau is of was geopend van 26-6-2009 tot 30-6-2009.