[tmvc_services_thumb thumb_image_size=”large”][tmvc_services_title]

Standpunten bij OvRAN worden pas definitief ingenomen na goedkeuring van de ledenvergadering van OvRAN of van een Kamer. Vooruitlopend daarop kunnen voorlopige standpunten worden ingenomen door het Bestuur van een Kamer of het Bestuur van OvRAN + alle Besturen van Alle Kamers gezamenlijk (indien sprake is van een Kameroverschrijdend standpunt).

Momenteel zijn (voorlopige) standpunten ingenomen inzake de volgende kwesties:

Financiƫle instrumenten en de waardering daarvan. Naast de vaktechnische onderbouwing is hierover nieuwsbrief 4 gepubliceerd en een persbericht uitgegeven. Het betreft een voorlopig Kameroverschrijdend standpunt.