OvRAN
Agendapunt 1 OvRAN
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 4 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN 2014
2. Verslag Bestuur 2014
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN
4. Voorstel om 4 leden te schrappen uit het register om de reden vermeldt achter hun naam.
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.
Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 OvRAN
Verslag van het Bestuur:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag OvRAN 2014 Dank zij de onbezoldigde inzet van bestuursleden, kon het jaar financieel wederom worden afgesloten met een netto resultaat van €11.218. Na aflossing van €10.000 op de achtergestelde lening en samen met voorzieningen voor onvoorziene risico’s van €7.023 kwam de liquiditeitspositie uit op €17.018 Euro. Deze kasmiddelen zullen hard nodig zijn om de helaas nu noodzakelijk geworden civiele procedure onrechtmatige overheidsdaad te financieren. Tekorten zullen we moeten aanvullen met donaties van leden en andere collega’s.
Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 3 OvRAN
Goedkeuring Financiële stukken OvRAN 2014:
Het jaarverslag met de balans, de resultatenrekening en een toelichting van het bestuur treft u aan in de volgende link: Jaarrekening OvRAN 2014.
De bevindingen van de Kascommissie treft u aan in de volgende links:
Rapport van Bevindingen Rolf van Stee
en het identieke Rapport van Bevindingen Yolanda Strijkers. Wij danken de Kascommissie voor de tijd en moeite die Rolf van Stee en Yolanda Strijkers onbezoldigd hebben besteed aan hun controle.
Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 4 OvRAN
Voorstel om 4 leden te schrappen uit het register.
Een efficiente organisatie als OvRAN met hoogwaardige leden gaat niet goed samen met leden die de voordelen van OvRAN onvoldoende waarderen: de toch geringe contributie niet betalen en/of hun PE-formulier niet invullen en/of onbereikbaar blijken.
Omdat ook diverse contactpogingen en maningen zonder succes bleken, stelt het bestuur voor onderstaande 4 leden te schrappen uit het ledenregister. Hun namen zijn vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor ingelogde leden van OvRAN.
Lidnummer, naam en woonplaats en de reden voor de verwijdering uit het ledenregister, treft u aan in deze beveiligde link:
Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 1 OvRAN IM-Kamer
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 3 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN IM-Kamer 2014
2. Verslag Bestuur 2014
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN IM-Kamer: Financiele stukken ontbreken, voorgesteld wordt de eigen inkomsten over te dragen aan OvRAN:
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.
Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 OvRAN IM-Kamer
Verslag van het Bestuur IM-Kamer OvRAN:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag IM-Kamer OvRAN 2014
Voorgesteld wordt alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN wegens het ontbreken van uitgaven. Daarom is er van afgezien een financieel jaarverslag van de IM-Kamer op te stellen.
Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 3 OvRAN IM-Kamer
Goedkeuring Financiële stukken IM-Kamer OvRAN 2014:
Voorgesteld wordt af te zien van een jaarverslag i.v.m. het ontbreken van uitgaven en alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN.
Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Dit is het laatste agendapunt van de IM-Kamer. Dank voor het uitbrengen van uw stem. U kunt nu doorgaan om te stemmen bij OvRAN en/of andere Kamers of afsluiten.
U kunt afsluiten door dit venster te sluiten of met de pijl links boven dit scherm naar de website van OvRAN terug te keren.
De uitslag wordt in de week na het eind van de stemperiode per mail bekend gemaakt.

MA-Kamer
Agendapunt 1 OvRAN MA-Kamer
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 3 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN MA-Kamer 2014
2. Verslag Bestuur MA-Kamer 2014
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN MA-Kamer: Financiele stukken ontbreken, voorgesteld wordt de eigen inkomsten over te dragen aan OvRAN:
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.
Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 MA-Kamer OvRAN
Verslag van het Bestuur MA-Kamer OvRAN:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag MA-Kamer OvRAN 2014
Voorgesteld wordt alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN wegens het ontbreken van uitgaven. Daarom is er van afgezien een financieel jaarverslag van de MA-Kamer op te stellen.
Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 3 OvRAN MA-Kamer
Goedkeuring Financiële stukken MA-Kamer OvRAN 2014:
Zoals uiteengezet in het bestuursverslag komt ook voor 2014/2015 de exploitatie van de Kamer uit op nihil. Daarom is er geen formele status van baten en lasten opgemaakt. Daarom wordt voorgesteld af te zien van een jaarverslag.
Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Dit is het laatste agendapunt van de MA-Kamer. Dank voor het uitbrengen van uw stem. U kunt nu doorgaan om te stemmen bij OvRAN en/of andere Kamers of afsluiten.
U kunt afsluiten door dit venster te sluiten of met de pijl links boven dit scherm naar de website van OvRAN terug te keren.
De uitslag wordt in de week na het eind van de stemperiode per mail bekend gemaakt.