[tmvc_services_thumb thumb_image_size=”large”][tmvc_services_title]

Om te voorkomen dat een lid van de MA-Kamer defungeert voor een langere periode is een vervangingsregeling voorzien voor tijdelijke vervanging. Deze vervangingsregeling omvat twee elementen:

Ieder lid streeft naar een adequate schriftelijk overeengekomen vervangingsregeling met bij voorkeur een bevriende accountant in de niet al te verre omgeving.
Ieder lid is verplicht mee te werken aan de vervanging van collega-leden die defungeren en waarbij een overeengekomen vrijwillige vervangingsregeling de facto defungeert of niet blijkt te bestaan.(Arthur Andersen)
Aldus wordt voorkomen dat er alleen op papier een vervangingsregeling bestaat waarvan weliswaar het papieren bestaan zorgvuldig wordt gecheckt en gedocumenteerd maar die in werkelijkheid niet zal functioneren door tal van praktische oorzaken.

Lees meer over het vervangingsreglement