De eigen contributie voor deze Kamer is bij de oprichting van OvRAN vastgesteld op 150 Euro per jaar, na 2021 niet meer geïndexeerd en bedraagt nu €298,35. Deze contributie is verschuldigd bij inschrijving en vervolgens per 1 september van het daaropvolgende jaar (tenzij tijdig schriftelijk is opgezegd). Deze eigen contributie van deze kamer staat los van de algemene contributie als lid van OvRAN (100 Euro geïndexeerd). De som van de algemene OvRAN-contributie en de eigen contributie van deze Kamer bedraagt dus 250 Euro, deels geïndexeerd. De indexatie wordt bepaald op basis van de meest recente CPI-index van het CBS.

Van dit totale contributiebedrag gaat 4/5, 80% naar OvRAN als vergoeding voor het gebruik van de algemene faciliteiten en ondersteuning. Het restant, 1/5, 20% , staat ter vrije beschikking van deze Kamer.

De contributie na indexatie excl. de algemene contributie als lid van OvRAN bedraagt vanaf:

2021:2,7%=€298,35, 2020:1,3%=€290,51;2019:1,4%=€286,78; 2018:1,7%=€282,82; 2017:1,40% naar €278,09, 2016: 0,40% naar €274,25, 2015: 1,00% naar €273,16; 2014: 0,65% naar €270,46; 2013: 3,1% naar €268,71; 2012: 2,3% naar €265,42; 2011: 2,6% naar €259,45; 2010: 1,15% naar 252,88; 2009: 0% naar 250,00;

Let op: dit zijn de bedragen die na 1 september van ieder jaar verschuldigd zijn voor het komende kalenderjaar. Het jaartal slaat dus op het kalenderjaar van incasso.