Overheidskamer

De eigen contributie voor deze Kamer is bij de oprichting van OvRAN vastgesteld op 250 Euro per jaar. Na 2021 wordt niet meer geïndexeerd en bedraagt die contributie €298,35. Deze contributie is verschuldigd, via automatische incasso, bij inschrijving en vervolgens per 1 september van het daaropvolgende jaar (tenzij tijdig is opgezegd). Deze eigen contributie van deze Kamer staat los van de algemene contributie als lid van OvRAN (100 Euro geïndexeerd).

Van deze eigen contributie gaat 4/5. 80%, naar OvRAN als vergoeding voor het gebruik van de algemene faciliteiten en ondersteuning. Het restant, 1/5, 20%, staat ter vrije beschikking van deze Kamer.

De contributie van deze Kamer, excl. de algemene contributie als lid van OvRAN, na 2021 bedraagt

2021:2,7%=€298,35; 2020:1,3%=€290,51; 2019:1,4%=€286,78; 2018:1,7% €282,82; 2017: 1,40% naar €278,09; 2016: 0,40% naar €274,25; 2015: 1,00% naar €273,16; 2014: 0,65% naar €270,46; 2013: 3,1% naar €268,71; 2012: 2,3% naar €265,42; 2011: 2,6% naar €259,45; 2010: 1,15% naar 252,88; 2009: 0% naar 250,00;

Let op: dit zijn de bedragen die na 1 september van ieder jaar verschuldigd zijn voor het komende kalenderjaar.