PERSBERICHT 10-12-2008

PERSBERICHT 10-12-2008: Kredietcrisis en Financiële Rapportage  Veel marktpartijen zien een verband tussen de kredietcrisis en bestaande voorschriften voor financiële rapportage (IASB/RvJ).  Hun mening is dat de huidige rapportagevoorschriften er toe dwingen altijd marktprijzen te volgen, ook bij onevenwichtige markten.  Als gevolg daarvan ontstaan pro-cyclische effecten.  Een onmiskenbaar aanwezig “lemmingen”gedrag op financiële markten wordt daardoor versterkt. Zowel  IASB(IFRS) als RvJ(Richtlijnen) hebben in oktober 2008 “voorlopige” opinies gepubliceerd over de waardering van financiële instrumenten.  De bestaande dwang om aandelen, obligaties, leningen, derivatives  etc. te waarderen tegen marktprijzen wordt daarin enigszins verlicht. De vraag komt op of die “voorlopige” opinies voldoende ruimte geven om af te wijken van marktprijzen bij actieve markten wanneer voldoende signalen aanwezig zijn dat er sprake is van een onevenwichtige markt.  In een uitvoerige analyse van de bestaande rapportagevoorschriften wordt geconcludeerd dat er sprake kan zijn van marktomstandigheden bij actieve markten waarbij marktprijzen substantieel kunnen afwijken van “fair value” of “reële waarde” volgens fundamentele waarderingsmethoden.  De bestaande waarderingsvoorschriften laten nu al toe om in dat geval een “mark to model” methode toe te passen. Toepassing daarvan ten onrechte achterwege laten kan via tal van mechanismes ernstige reële gevolgen hebben voor de betreffende onderneming en de maatschappij. Bij de IFRS-regelgeving en de RvJ-Richtlijnen lijkt het daarom wenselijk de bestaande teksten zodanig aan te passen dat de “mark to model”  methode als volwaardige optie wordt aangemerkt.    In deze zin heeft OvRAN haar leden geadviseerd de “mark to model” methode als geheel volwaardige optie te accepteren.  Aan IASB en de RvJ wordt voorgesteld conforme tekstaanpassingen door te voeren. De toezichthouders DNB en AFM is aanbevolen “mark to model” reeds nu als volwaardig te beschouwen. Bestuur OvRANhttp://www.ovran.nl/