OvRAN Ledenvergadering 2023

Attentie: Bepaal uw stemkeus per onderwerp en klik daarna op de stemknop rechts van dat onderwerp. Daarna kunt u uw stem niet meer wijzigen!

================================================================================

Zie hier het Voorstel voor agenda en notulen voorgaande vergadering.

OvRAN agendapunt 1: Agenda 2023 en Goedkeuring notulen voorgaande vergadering
 
OvRAN Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN

Zie hier het bestuursverslag 2022

Over dit agenda punt kan niet gestemd worden.

 

OvRAN Agendapunt 3: Goedkeuring jaarrekening

Zie hier de jaarrekening 2022

OvRAN Goedkeuring Jaarrekening 2022
 
OvRAN Agendapunt 4:

Zie hier het Voorstel voor de gewijzigde tekst contributieverordening. Inhoudelijk: inflatie wordt m.i.v. 2023 niet langer toegepast op de kamercontributies maar alleen op de basiscontributie.

OvRAN Wijziging Contributieverordening

 

================================================================================

IM-Kamer (alleen voor leden van de IM-Kamer)

IM-Kamer Agendapunt 1: Voorstel Agenda en notulen voorgaande vergadering

Zie hier het Voorstel voor agenda en notulen voorgaande vergadering.

IM-Kamer agendapunt 1: Agenda 2023 en Goedkeuring notulen

IM-Kamer Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer

Zie hier het bestuursverslag 2022.

Over dit agenda punt kan niet gestemd worden.

IM-Kamer Agendapunt 3: Goedkeuring Jaarrekeningen:

Zie hier het voorstel besluit jaarrekening 2022

IM-Kamer Besluit Jaarrekening 2022

================================================================================

MA-Kamer  (alleen voor leden van de MA-Kamer)

MA-Kamer Agendapunt 1: Voorstel Agenda en notulen voorgaande vergadering

Zie hier de agenda en notulen voorgaande vergadering

MA-Kamer agendapunt 1: Agenda 2023 en Goedkeuring notulen

MA-Kamer Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer

Zie hier het bestuursverslag 2022

Over dit agendapunt kan niet gestemd worden.

MA-Kamer Agendapunt 3: Goedkeuring Jaarrekeningen:

Zie hier het voorstel besluit jaarrekening 2022

MA-Kamer Besluit Jaarrekening 2022

================================================================================


De uitslag wordt in de week na het eind van de stemperiode per mail bekend gemaakt. U kunt dit scherm verlaten met de pijlknop links boven naar het voorgaande scherm of hier te klikken