De eigen contributie voor deze kamer is vastgesteld op 400 Euro per jaar geïndexeerd, nu €607,57. De indexatie wordt bepaald op basis van de meest recente CPI-index van het CBS. Deze contributie is verschuldigd vooraf bij inschrijving en vervolgens per 1 september van het daaropvolgende jaar (tenzij tijdig – 1 maand- is opgezegd). Deze eigen contributie van deze kamer staat los van de algemene contributie als lid van OvRAN (100 Euro geïndexeerd).

Van dit totale contributiebedrag gaat 200 Euro geïndexeerd naar OvRAN als vergoeding voor het gebruik van de algemene faciliteiten en ondersteuning. Het restant, 300 Euro, staat ter vrije beschikking van deze Kamer. Het zal voornamelijk worden aangewend voor adequate ondersteuning van leden.

De contributie na indexatie bedraagt excl. de algemene contributie als lid van OvRAN:

2021:2,7%=€607,57;2020:1,3%=€591,60; 2019:1,4%=€584,09; 2018:1,7%=€576,03; 2017:1,40%=€566,40; 2016: 0,40% naar €558,58; 2015: 1,00% naar €556,35; 2014: 0.65% naar €550,84; 2013: 3,1% naar €547,28; 2012: 2,3% naar €530,83; 2011: 2,6% naar €518,90; 2010: 1,15% naar €505,75; 2009: 0% naar €500,00.

Let op: dit zijn de bedragen die na 1 september van ieder jaar verschuldigd zijn voor het komende kalenderjaar. Het jaartal slaat dus op het kalenderjaar van incasso.