De eigen contributie voor deze Kamer is bij de oprichting van OvRAN vastgesteld op 400 Euro per jaar, na 2021 niet meer geïndexeerd, en bedraagt nu €607,57. Deze contributie is verschuldigd bij inschrijving en vervolgens per 1 september van het daaropvolgende jaar (tenzij tijdig – 1 maand- is opgezegd). Deze eigen contributie van deze Kamer staat los van de algemene contributie als lid van OvRAN (100 Euro geïndexeerd).

Van dit totale contributiebedrag gaat 4/5,80%, naar OvRAN als vergoeding voor het gebruik van de algemene faciliteiten en ondersteuning. Het restant, 1/5, 20%, staat ter vrije beschikking van deze Kamer. Het zal voornamelijk worden aangewend voor adequate ondersteuning van leden.

De Kamercontributie excl. de algemene contributie als lid van OvRAN bedraagt na:

2021:2,7%=€607,57; 2020:1,3%=€591,60; 2019:1,4%=€584,09; 2018:1,7%=€576,03; 2017:1,40%=€566,40; 2016: 0,40% naar €558,58; 2015: 1,00% naar €556,35; 2014: 0.65% naar €550,84; 2013: 3,1% naar €547,28; 2012: 2,3% naar €530,83; 2011: 2,6% naar €518,90; 2010: 1,15% naar €505,75; 2009: 0% naar €500,00.

Let op: dit zijn de bedragen die na 1 september van ieder jaar verschuldigd zijn voor het komende kalenderjaar.