Vervangingsreglement OvRAN MA-Kamer

Artikel 1. Adequate vervangingsregeling

1) Ieder lid bevordert dat er een adequate vervangingsregeling bestaat met bij voorkeur een bevriende accountant in de niet al te verre omgeving.

2) Ieder lid is verplicht mee te werken aan de vervanging van collega-leden die defungeren en waarbij een overeengekomen vrijwillige vervangingsregeling de facto defungeert of niet blijkt te bestaan.

Artikel 2. Verplichte vervanging

1) Wanneer een overeengekomen vrijwillige vervangingsregeling de facto defungeert of niet blijkt te bestaan, draagt de MA-kamer zorg voor een effectieve vervangingsregeling bij een voorzienbare langdurige uitval van een lid via een vervangingspool.

2) In dat kader kan ieder kamer-lid zonodig als vervanger aangewezen worden en zonodig daarvoor tot maximaal 10% van zijn nominale arbeidstijd beschikbaar dienen te stellen tegen door de kamer te bepalen tarieven die in rekening worden gebracht aan het defungerende kantoor.

3) Dit tarief bedraagt momenteel 150 Euro per uur ex BTW en reiskosten. Indien echter bij het defungerende kantoor geen vrijwillige vervangingsregeling is overeengekomen bedraagt dit tarief 170 Euro per uur ex BTW en reiskosten.

Artikel 3. Concurrentieverbod

1) Het is de als vervanger aangewezen personen verboden om gedurende drie jaar na het einde van deze aangewezen vervanging direct of indirect opdrachten te aanvaarden van cliƫnten van het defungerende lid.

2) Indien terugkeer in het actieve beroepsleven van het defungerende lid onwaarschijnlijk wordt geacht, treden de als vervanger aangewezen personen in overleg met het bestuur van de MA-kamer over de wijze waarop de praktijk optimaal kan worden overgedragen.

3) Het bestuur van de MA-kamer dient toestemming te geven voor deze praktijkoverdracht en kan daarbij afwijken van de uitgebrachte adviezen. De kosten van deze overdracht worden in rekening gebracht bij het defungerende kantoor.

Dit reglement kan worden aangehaald als Vervangingsreglement OvRAN MA-Kamer