[tmvc_services_thumb thumb_image_size=”large”][tmvc_services_title]

Regelgeving Kamer Management-Adviseurs (MA-Kamer)

1. Ieder lid hanteert voor al zijn cliënten een werkprogramma waarin zoveel mogelijk elementen zijn opgenomen als in het standaard werkprogramma kleine ondernemer (ib) en werkprogramma samenstelling jaarrekening kleine bv. Het gehanteerde werkprogramma blijft in het dossier bewaard.

2. In het dossier van iedere cliënt is een uittreksel Kamer van Koophandel aanwezig, een kopie van een geldig identificatiebewijs van de tekeningsbevoegde bestuurders en een getekende opdrachtbevestiging. De getekende opdrachtbevestiging kan luiden tot wederopzegging.

3. Ieder lid bevordert dat er hij een adequate vervangingsregeling heeft met bij voorkeur een bevriende accountant in de niet al te verre omgeving. Ieder lid is verplicht mee te werken aan de vervanging van collega-leden die defungeren en een overeengekomen vrijwillige vervangingsregeling de facto defungeert of niet blijkt te bestaan. De verdere voorwaarden en condities van deze vervanging worden bepaald door het Vervangingsreglement van de MA-Kamer.

4. Ieder lid heeft een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering waardoor het risico van beroepsaansprakelijkheid van haarzelf en van de bij haar werkzame of aan haar verbonden medewerkers en andere personen in redelijke mate is verzekerd. Indien op objectieve gronden aangetoond kan worden dat er voldoende liquiditeit en solvabiliteit aanwezig is om deze risico’s zelf te dragen, kan het lid daar van afzien. De betreffende regels worden bepaald door het Beroepsaansprakelijkheidsreglement OvRAN MA-Kamer.