Het bestuur van OvRAN zal met alle middelen bevorderen dat de wetgeving wordt aangepast aan het verbod op verenigingsdwang en beroepsuitoefening. Tot dat moment zullen OvRAN-leden verplicht lid van Nivra of NOvAA moeten blijven omdat de WTA dat zo voorschrijft.

U kunt nu al uw sympathie uiten voor het streven om de wettelijke controle niet verplicht te koppelen aan publiekrechtelijke organisaties waarvan het democratisch gehalte in twijfel wordt getrokken (recht van initiatief) en mogelijkheden geven ook andere belangen (grote kantoren) te dienen dan het belang van alle leden.

U kunt zich nu al inschrijven voor deze AFM-Kamer via het algemene inschrijvingsformulier (link) op de Home-page. Pas wanneer een bestuur is geformeerd en de betreffende kamer operationeel is, zal boven op de algemene basis-contributie van OvRAN (100 Euro geïndexeerd), een door deze Kamer vastgestelde eigen Kamercontributie in rekening worden gebracht en de eigen regelgeving voor de leden van deze Kamer worden vastgesteld. Zolang de WTA niet is aangepast zal geen eigen regelgeving voor de leden van deze Kamer nodig zijn (enkele verzwaringen in de beroepscode voor alle leden daargelaten) omdat de regelgeving van AFM en Nivra/NOVAA in categorie B van de VGC voldoende is.