Het bestuur van OvRAN bevordert dat er een IT-Auditkamer komt voor IT-Auditors en adviseurs.

De samenwerking tussen Norea en Nivra en de evidente voordelen van het OvRAN-lidmaatschap boven het Nivra- lidmaatschap rechtvaardigen het bestaansrecht van deze Kamer. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor IT-Auditors bij NOvAA. Het OvRAN-lidmaatschap maakt ook een eind aan door de VGC gecreëerde onduidelijkheid via de begrippen “assurance ” en “aan assurance verwant” als definitie van uw beroepsstatus in categorie B of C van de VGC met alle risico’s daarvan.

U kunt nu al uw sympathie uiten voor deze IT-Auditkamer door zich daarvoor in te schrijven via het algemene inschrijvingsformulier (link) op de Home-page. Pas wanneer een bestuur is geformeerd en de betreffende Kamer operationeel is, zal boven op de algemene basis-contributie van OvRAN (100 Euro geïndexeerd), een door deze Kamer vastgestelde eigen Kamercontributie in rekening worden gebracht en de eigen regelgeving voor de leden van deze Kamer worden vastgesteld.