Het bestuur van OvRAN bevordert dat er een Milieukamer komt voor milieu-accountants en adviseurs.

De bestaande vereniging voor milieuaccountancy en de evidente voordelen van het OvRAN-lidmaatschap boven het Nivra- of NOvAA-lidmaatschap rechtvaardigen het bestaansrecht van deze Kamer. Het OvRAN-lidmaatschap maakt ook een eind aan door de VGC gecreëerde onduidelijkheid via de begrippen “assurance ” en “aan assurance verwant” als definitie van uw beroepsstatus in categorie B of C van de VGC met alle risico’s daarvan.

U kunt nu al uw sympathie uiten voor deze Milieukamer door zich daarvoor in te schrijven via het algemene inschrijvingsformulier (link) op de Home-page. Pas wanneer een bestuur is geformeerd en de betreffende kamer operationeel is, zal boven op de algemene basis-contributie van OvRAN (100 Euro geïndexeerd), een door deze Kamer vastgestelde eigen Kamercontributie in rekening worden gebracht en de eigen regelgeving voor de leden van deze Kamer worden vastgesteld.

De titel MA is voor leden van deze kamer vanzelfsprekend aanwezig. Overigens schijnt het Europees Merkenbureau problemen met deze titel “MA” te hebben die nog niet zijn opgelost.