[tmvc_services_thumb thumb_image_size=”large”][tmvc_services_title]

Het bestuur van OvRAN bevordert dat er een IM-Kamer komt voor interim-managers en adviseurs.

De vakgroep Finad bij Nivra en de evidente voordelen van het OvRAN-lidmaatschap boven het Nivra-lidmaatschap rechtvaardigen het bestaansrecht van deze Kamer voor interim-managers en adviseurs. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor voor interim- managers en adviseurs bij NOvAA. Het OvRAN-lidmaatschap maakt ook een eind aan door de VGC gecreëerde onduidelijkheid via de begrippen “assurance ” en “aan assurance verwant” als definitie van uw beroepsstatus in categorie B of C van de VGC met alle risico’s daarvan. Dat risico wordt nog verhoogd door de extra- definities in de VGC van “opdrachten uitgevoerd als interim-manager bedoeld in artikel C-300.1, onderdeel b”. (tijdelijke functie binnen de organisatie van opdrachtgever en resultaten van werkzaamheden presenteren onder de naam van de entiteit van zijn opdrachtgever). Welke interim-manager weet nog waar hij aan toe is?

U kunt nu al uw sympathie uiten voor deze IM-kamer door zich daarvoor in te schrijven via het algemene inschrijvingsformulier (link) op de Home-page. Pas wanneer een bestuur is geformeerd en de betreffende kamer operationeel is, zal boven op de algemene basis- contributie van OvRAN (100 Euro geïndexeerd), een door deze Kamer vastgestelde eigen Kamercontributie in rekening worden gebracht en de eigen regelgeving voor de leden van deze Kamer worden vastgesteld.