IM-Kamer Nieuwsbrief 1 voor Interim-Managers

Deze eerste nieuwsbrief van de IM-Kamer van OvRAN bevat informatie over de nieuwe IM-Kamer voor Interim-Managers.

Geachte Collega(s), OvRAN gaat van start met een nieuwe IM-Kamer. Het lidmaatschap is bedoeld voor degenen met een voltooide accountancy-opleiding die niet meer als openbaar accountant en wettelijk controleur werkzaam zijn. Met name voor die accountants die in functies werkzaam zijn op het terrein van advisering en (interim-)management. Belangstellenden en potentiële cliënten hebben de mogelijkheid om zich via de website van de IM-Kamer te informeren naar de specifieke deskundigheid en ervaring van de leden. Leden kunnen daar, via het besloten gedeelte, hun profielen zelf opgeven en verwijzingen naar hun eigen website opnemen. Terug naar inhoudsoverzicht. Vele accountants oefenen hun vak als financial auditor of openbaar accountant niet als zodanig uit maar zijn op andere wijze betrokken bij hun cliënten, zoals bestuurder, commissaris, belasting- en organisatieadviseur of als interim-manager. Hiervoor biedt de IM-Kamer een interessante oplossing:

  • Geen overbodige, onduidelijke en daardoor risicovolle regelgeving, geen bureaucratie en een veel lagere contributie.
  • Door zoveel mogelijk te snoeien in overbodige bureaucratie zal de jaarlijkse bijdrage voor het kamerlidmaatschap worden beperkt tot € 250 (geïndexeerd) per jaar. Dit is inclusief het lidmaatschap OvRAN. Leden die zich nu al aanmelden betalen in september alleen de contributie voor 2010. Daarvan krijgt u een deel terug als u tijdig opzegt bij uw bestaande beroepsorganisaties. Terug naar inhoudsoverzicht.

Uiteraard verlangt de kwaliteitsborging van de dienstverlening door de leden wel de OvRAN-beroepscode met de bijbehorende collegiale toetsing en tuchtrecht. De verplichtingen qua permanente educatie berusten op het IFAC-output-systeem. Daarin bepaalt primair ieder lid zelf op welke wijze hij zijn professionele kennisniveau tijdig op peil krijgt en houdt. De maatschappij is erg complex met veel nuances. Vandaar dat de leden afgesproken hebben binnen het IM-Kamer-netwerk gratis kennis en ervaring te delen. Dit onder voorbehoud van geheimhouding. Over actuele thema’s kunnen leden informele netwerkbijeenkomsten beleggen(branche/regio). Terug naar inhoudsoverzicht.

Voor inschrijving in het register is vereist dat men naast het behalen van de accountancy-opleiding aantoonbaar meer dan 10 jaar werkervaring heeft opgedaan. Alle nadere details treft u aan op de site: https://ovran.nl/im-kamer. Terug naar inhoudsoverzicht.

Bestuur IM-Kamer 27 juni 2009 
Hier online inschrijven bij www.ovran.nl ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Donaties s.v.p.naar rekening 24.47.87.883 t.n.v. OvRAN, Woerden Uw mail-adres is verkregen in het kader van akties via de SWA en WMO voor betere regelgeving en meer democratie in de accountancy. Deze akties worden voortgezet door OvRAN. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. In al die nieuwsbrieven bestond de optie toezending te beëindigen. Mocht u deze optie ten onrechte nog niet hebben gebruikt, verzoeken wij u dringend dit nu te doen via de volgende link: Verwijderen s.v.p uit mailbestand hier. Dit in verband met de gewijzigde Telecommunicatiewet.